บ้านเจ้าไหม บีชเฮ้าส์ ตรัง


 


สำหรับที่มาของชื่อบ้านเจ้าไหมเนื่องจากบริเวณที่ตั้งบ้านเจ้าไหมอยู่ติดกับเขาเจ้าไหม ซึ่งเป็นภูเขาที่มีความงดงาม หากท่านมองจากชายหาดในระยะไกลๆ หรือมองจากทะเลเข้ามาจะเห็นว่าภูเขาจะมีลักษณะคล้ายกระโดงปลาฉลาม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาลูกนี้